در چه شرایطی پیش تاییدیه اداره کار لازم است

قفل شده
admin
Site Admin
پست: 154
تاریخ عضویت: یک‌شنبه می 15, 2022 2:11 am

در چه شرایطی پیش تاییدیه اداره کار لازم است

پست توسط admin »

این تاپیک در این فروم قفل شده است، برای پرسیدن سوال به فروم تخصصی هر تایپ ویزا مراجعه کنید.

در چه شرایطی پیش تاییدیه اداره کار لازم است
  1. اگر مدرک تحصیلی و شغل مرتبط باشد و حقوق بیشتر از ۵۶.۸۰۰ هزار یورو درسال باشد تایپ ویزا بلو کارت هست ولی پیش تاییدیه اداره کار لازم نیست
  2. اگر مدرک تحصیلی و شغل مرتبط باشد و جزو رشته های مینت باشد و حقوق بیشتر از ۴۴.۳۰۴ هزار یورو درسال باشد تایپ ویزا بلو کارت هست و پیش تاییدیه اداره کار لازم هست
  3. اگر مدرک تحصیلی و شغل نامرتبط باشند و حقوق بیشتر از ۵۶.۸۰۰ هزار یورو درسال باشد تایپ ویزا به احتمال زیاد بلو کارت هست و پیش تاییدیه اداره کار لازم هست
  4. اگر مدرک تحصیلی و شغل مرتبط باشد ولی جزو سه دسته بالا نباشد تایپ ویزا متخصصان آکادمیک هست و پیش تاییدیه اداره کار لازم هست
  5. اگر مدرک تحصیلی و شغل نامرتبط باشد حقوق کمتر از ۵۶.۸۰۰ هزار یورو درسال باشد تایپ ویزا ممکن است متخصصان آکادمیک یا حتی متخصصان بدون مدرک دانشگاهی درنظر گرفته شود و پیش تاییدیه اداره کار لازم هست
  6. برای همه شرابط دیگر پیش تاییدیه اداره کار مورد نیاز است
نکته:
رشته های مینت MINT
عبارتند از: ریاضی و فیزیک، آی تی، علوم طبیعی و مهندسی و تکنولوژی


نکته:
ولی شما می توانید بدون پیش تاییدیه اداره کار برای مصاحبه در سفارت اقدام کنید
که در این حالت در صورت نیاز به پیش تاییدیه اداره کار، سفارت مستقیما اقدام خواهد کرد
و بدیهی است مدت زمان لازم برای صدور ویزا افزایش خواهد یافت

نکته:
درصورتی که برای پیش تاییدیه فست ترک اقدام کنید.
در صورت نیاز به پیش تاییدیه اداره کار، اداره مهاجرت مستقیما اقدام خواهد کرد
قفل شده