بیمه مراقبت بلند مدت

ارسال پست
admin
Site Admin
پست: 145
تاریخ عضویت: یک‌شنبه می 15, 2022 2:11 am

بیمه مراقبت بلند مدت

پست توسط admin »

بیمه مراقبت بلند مدت
(Pflegeversicherung)
در سال
1995
به سیستم تأمین اجتماعی آلمان اضافه شد تا اطمینان حاصل شود که هر فرد برای نیاز به مراقبت های پرستاری در دراز مدت، به علت حادثه، بیماری و یا سن، آمادگی دارد.

مزایای مراقبت بلند مدت توسط مشمول های اجباری از همه کارکنان در آلمان
(در حال حاضر 2.55٪ از حقوق سالانه و درصورت نداشتن بچه 2.8٪ از حقوق سالانه)
تامین می شود. این طرح یا توسط بیمه بهداشتی قانونی شما یا بیمه بهداشت خصوصی شما ارائه می شود. نوع مراقبت های دراز مدت که دریافت می کنید بستگی به وضعیت شما دارد.
FrankJScott
پست: 383
تاریخ عضویت: یک‌شنبه نوامبر 27, 2022 10:37 am

New Real Estate Marketing Info

پست توسط FrankJScott »

In response to the guy talking about marketing tips for real estate agents, real estate thanksgiving marketing ideas, real estate digital marketing services, monthly real estate marketing ideas, top real estate marketing strategies, real estate direct mail, I highly recommend this recommended real estate marketing site or direct mail campaign real estate, new home marketing ideas, real estate marketing agencies, best real estate marketing companies, realtor door hanger ideas, automated real estate marketing, alongside all this useful real estate marketing info as well as real estate video marketing, social media marketing for real estate agents, marketing costs for real estate agents, real estate promotion, real estate marketing strategies 2020, houses for sale on the market, alongside all this useful real estate marketing forum which is also great. Also, have a look at this high rated real estate marketing url and don't forget real estate marketing tips 2021, text marketing for real estate, unique real estate advertising ideas, realtor flyers, content marketing ideas for real estate, real estate news letter ideas, not to mention this recommended real estate marketing link alongside all realtor facebook ad ideas, real estate halloween marketing ideas, marketing ideas for letting agents, sf real estate market, real estate marketing firm, halloween realtor marketing ideas, alongside all excellent real estate marketing blog which is also worth a look. I also recommend this best real estate marketing url as well as off market commercial properties, real estate marketing campaign ideas, booming property, real estate marketing costs, real estate video marketing services, luxury real estate marketing, as well as this best real estate marketing site and don't forget land marketing ideas, estate agent marketing plan, off market commercial properties, off market listings, unique ways to market real estate, great marketing ideas for real estate agents, as well as recommended real estate marketing details alongside all realtor ad ideas, creative ways to market a home for sale, new brunswick housing market, January 1, 2022 - December 31, 2022, real estate video content ideas, real estate marketing ideas 2021, which is also great. Finally, have a look at this awesome real estate marketing blog with local seo for real estate, creative realtor marketing ideas, best real estate marketing strategies, off market commercial real estate, real estate agent advertising ideas, commercial real estate marketing, for good measure. Check more @ Great Roof Repair Details 8336496
ارسال پست